Op deze pagina staan krantenartikelen, uit oude kranten
die met Varik en Heesselt te maken hebben.
De datum is datum van uitgifte van de krant 

Hit Counter

12 november 1801 Huur huis Boschstyn 1 mei 1805 Te huur een herenhuis in Varick
30 juli 1808 Zijne Majesteit (Lodewijk Napoleon) komt langs Varik 24 augustus 1908 Bijdrage van de inwoners van Varik aan het fonds van verminkte krijgslieden
17 februari 1809  In Varik 50 huizen bezweken door het water  30 augustus 1810 Juridisch besluit
25 juli 1813 Aanbesteding van de krib bij Heesselt 21 december 1813 Strijd tegen de Fransen
18 oktober 1815 vacature onderwijzer 28 oktober 1815 Vacature voor onderwijzer, tevens koster en voorzanger
15 juli 1816 Dijkdoorbraak Opijnen en Heesselt  28 september 1816 Menschlievenden daad
10 oktober 1816 Gouden dukaat 10 april 1817 Aanbesteding voor verbetering school te Varik
29 augustus 1817 Otto de Bie krijgt zilveren medaille voor het redden van een kind. 21 maart 1818 Advertentie verkoop wilgenhout
28 april 1818 Verpachting hooiland  17 september 1818 Aanleggen van krib bij de molen
21 december 1819 Onzekerheden over de waterhoogten van de Waal 5 september 1820 Verkoping Huis
12 september 1822 Aanbesteding voor verbetering school te Varik 11 februari 1823 IJsdam in we Waal te Varik to Heesselt
14 februari 1823  IJsdam verwijderd.  15 februari 1823 IJsdam losgebroken
augustus 1926 Betuwe wordt een tuinbouwstreek 26 november 1829  Subsidie voor paard aan B van Zwol te Heesselt
25 februari 1830 Overlijden pastor Stam    
 27 juli 1830 Verpachting gronden bij J. van de Ghein  22 september 1832 Cholera in Varik
6 februari 1833 IJsgang bij Varik  7 februari 1833 IJjsgang bij Varik
 25 juni 1833 Benoemingen  10 januari 1833 Van Randwijck overleden
 9 januari 1836 IJsgang  11 januari 1836 IJsgang bij Bato's Erf
12 januari 1836 IJsgang  14 mei 1836 Subsidie voor paarden
6 december 1836 Orkaan veroorzaakt schade 3 juni 1841 Brand in de molen
24 november 1843 De verkoop van rijshout 24 oktober 1844  woning afgebrand te Heesselt
10 december 1844 Drie mensen verdronken te Varik 30 januari 1847 Waal ijsvrij tot Heesselt
13 april 1847 ten voordele van de noodlijdenden te Heesselt 12 mei 1847 Geld voor de noodlijdenden bij de predikant
18 mei 1847 Bedeeling aan de armen 28 mei 1847 Bedankt voor alle hulp
1 juli 1847 Uitdeling aan de armen 13 september 1847 Premie voor paarden van Van der Linden uit Heesselt
7 fenbruari 1850 IJs op de Waal 2 oktober 1850 Kerk in Heesselt geheel vernieuwd
25 me1 1852 bekendmaking van waterwerken 7 oktober 1853 Cholera in Varik
15 januari 1854
 
Hoog water bij Varik 18 november 1854 Ex-pastoor Van Vuuren uit Varik naar Brussel
9 maart 1855 Dijkdoorbraak bij Dreumel 9 maart 1855 Dijkdoorbraak bij Dreumel door IJsgang bij Varik
27 april 1855 Verhaaltje over dappere mensen 29 mei 1855  Boek van pastoor Van Vuuren
28 september 1855 Boek uitgegeven door ex-pastoor J. van Vuuren van Varik 10 september 1856 Veel aardappelen uit Varik
23 mei 1857  Schipper Balgooijen verdronken 10 januari 1861 Overlopen van de dijken
11 januari 1861 Dijken hebben het zwaar 17 januari 1861 Daden van zelfopoffering
20 januari 1861 Aanbesteding voor aanleggen van dwarskribben bij Varik 6 februari 1861 IJsgang
6 juli 1861 Advertentie. Gezocht: 100 man ter ophoging van de dijk 24 augustus 1861 Geert Geurts berecht
26 augustus 1861 Geert Geurts beschuldigd van valsheid in geschifte en oplichting 6 september 1861 Geert Geurts veroordeeld tot 7 jaar
7 november 1861 Geert Geurts bij Hoge Raad in cassatie 19 december 1861 Formijne eervol ontslag als burgemeester
21 april 1862 dagvaarding 9 november 1862 Van Ballegooijen veroordeeld voor brandstichting
10 november 1863 Commissie met Dibbitz 19 april 1864 In de Grotestraat zijn 7 huizen afgebrand
20 november 1864 Gemeenteraden van o.a. Varik hebben bezwaar tegen de hoge kosten van de schutterij 1 december 1864 Pensioen voor hoofdonderwijzer Verweij
26 juni 1866 Cholera in varik 31 juli 1866 Aanbesteding bleeslaag
16 december 1866 Veetyphus in varik 21 december 1866 Typhus in varik
3 november 1867 Benoeming van Verhagen tot hoofd van de school in Heesselt 14 juni 1868 Herbenoeming C. Formijne als burgemeester
28 juli 1869 Blikseminslag in kerktoren Heesselt 23 oktober 1869 Bevallen: C Haima van der Wal te Varik
11 november 1869 Benoeming F. Houtman als pastoor te Varik 5 april 1870 Overleden H. Hulstijn te Varik
31 oktober 1870 Belastingkantoor te Ophemert opgeheven    
6 april 1877 Advertentie heerenhuisje 18 maart 1878 benoeming Dibbits tot hulponderwijzer in Tiel
25 juni 1879 Overleden R. van de Berg uit varik 23 september 1879 Uit de staatsbegroting voor 1880
9 januari 1880 De overstrooming 15 september 1880 werk aan de kribben in de Waal
8 maart 1883 Veel water door de Bautensteinsche sluis 9 januari 1884 Waterproblemen
10 maart 1884 R. van Empel is vertegenwoordiger van een brandverzekeraar 17 maart 1884  Problemen met Bautensteinsche Sluis
6 juni 1884 Kind verdronken in Heesselt 7 juni 1884  Openbare school te Varik afgekwuerd
18 juni 1885 Overleden Jacobus van der Wal 23 januari 1886 Uitgegleden op de veerdam te Heesselt
    10 mei 1887 Aangenomen Ds J. de Kat Angelino in Deil
28 juni 1887 Burgemeester Formijne bedankt een ieder 30 juni1887  Advertentie: Te koop bossen gewaterde tenen
30 november 1889 Brievengaarder benoemd 18 januari 1890 Pensioen voor brievengaarder H. Bongaars te Varik
10 maart 1890 Patrick kroon en Aaltje ten Hoopen in ondertrouw 18 juni 1890 benoeming van mej. W. van Balgoijen tot onderwijzeres in Heerewaarden
20 juni 1890 Aanbesteding normalisering van de Waal bij Varik 30 juli 1890 Overlijden burgemeester C. Formijne
18 augustus 1890 H. Verhagen zoekt molenaarsknecht 2 september 1890 Overleden Burgemeester Formijne
3 september 1890 Dank voor deelneming Formijne 4 mei 1891 Benoeming D. Klay tot onderwijzer te Varik
6 mei 1891 Rectificatie benoeming meester Klay te Varik 22 juli 1891  Benoeming mevr. Balgooijen tot onderwijzeres te Varik
24 juli 1891 Gemeenteraadsverkiezingen 26 augustus 1891 pastoor Goris 25 jaar priester
29 november 1891 Hevige brand in woning 22 februari 1892 Meester Kroon solliciteert in Diemen
23 februari 1892  Madame de barones zoekt een dienstmeid 13 april 1892 Gezocht: Meid-huishoudster voor cafťbaas in Varik
18 april 1892 Subsidie voor de school in Varik 19 mei 1892 Premie voor paard van Van Empel te Varik
27 juni 1892 Advertentie: Rijpe meikersen W. Wakker 2 juli 1892 Advertentie: Meikersen van W. Wakker
12 juni 1893 advertentie kersen van Wakker 3 November 1893 Veulen uit Varik voor het leger
15 februari 1894 kerknieuws Heesselt 7 april 1894 baronesse van Randwijck bevallen
11 april 1894 Scheepvaart beperkt door lage waterstand in de Waal 3 mei 1894 Kerknieuws Heesselt
30 mei 1894 Subsidie voor de school 20 juni 1894 Wegens hoog water moet de visserij staken
19 juli 1894 Baron van Randwijck eervol ontslagen als burgemeester 26 juli 1894 Brand bij herbergier Visee
27 juli 1894 Baron van Randwijck verkoopt een boeier 4 augustus 1894 Rectificatie benoeming hoofd der school
29 augustus 1894 Bliksem doodt paard te Varik 31 augustus 1894 Varikse dieven
26 oktober 1894 te koop gevraagd een Breack door J. de Geus 18 oktober 1894 Mond en klauwzeer te Heesselt
    19 maart 1895  Herbergier J. Udo vermoord
24 mei 1895 Veroordeling wegens moord 27 juni 1895 Grindaak gezonken bij Varik
30 juni 1895 Grindaak wordt geruimd 24 juli 1895 verkoping perceel te Heesselt
11 augustus 1895 Tjalk tegen de kribben 7 februari 1897 Korporaal G Vermeulen begraven in Varik
29 februari 1897 Visch gevangen bij Varik 21 januari 1898  Heerenhuis Randwijck
24 februari 1898 Groot heerenhuis te koop in Varik 28 april 1898  Bedriegers
14 november 1898 Gezocht flinke zindelijke meid 19 december 1898  Ondertrouw Appel en Balgooijen
20 maart 1899 Lage waterstand bij Varik 20 juli 1899 gemeenteraadsverkiezingen
7 februari 1900 Advertentie meikersen 28 juni 1900 5000 Kg kersen voor Engeland
28 juni 1900 Advertentie kersen bij Van Londen 7 augustus 1900 Advertentie pruimen
30 augustus 1900 Benoeming burgemeester te Varik 7 december 1900 Overleden B. Schouten drager van het metalen kruis
29 april 1901 Benoeming L. van de Berg als onderwijzeres 18 juni 1901 Advertentie: Meikersen bij Van Londen
17 augustus 1901 Vreemd verhaal 19 augustus 1901 Advertentie: Dessert- en inmaakvruchten bij Van Londenv
5 september 1901 Bij Koniklijk Besluit: vergunning aan mej. C Haima van der Wal om les te geven 21 september 1901 Schipper voor kantonrechter
10 oktober 1901 Brieven uit Brussel 14 november 1901 Geslaagd voor het examen Tekenen: W. Werner
6 december 1901 Twee vissers verdronken 6 december 1901 verdronken vissers
7 december 1901 De verdronken mannen zijn rivierventers 21 december 1901 Voordracht: W Werner als leraar te Schiedam
27 januari 1902 Het lichaam van 1 van de rivierventers is gevonden 16 april 1902 P. van de Dries benoemd tot hoofd in Varik
5 mei 1902 P. Kroon benoemd tot natuurkundeleraar in Zaltbommel 22 mei 1902 In ondertrouw J. van Aalst en D. Brouwers
6 juni 1902 Getrouwd J. van Aalst en D. Brouwers 28 juni 1902 Advertentie meikersen
23 september1902  Noodheemraden benoemd 7 oktober 1902 Eervol ontslag W. Verhage hoofd der school
27 november 1902 voordracht J. Hendriks als hoofd der school 8 september 1903 Rivierventer verdronken
8 september 1903 Lijk van rivierventer G. Vink is gevonden 23 september 1903 Lijk van vissersknecht Spoor is gevonden
3 december 1903 Huis van Van Aalst afgebrand 15 december 1903 Faillissement van N. IsraŽl te Varik
17 februari 1904 Openstelling telefoonkantoor te Varik 3 mei 1904 Overlijdensadvertentie: Gijsbertha van Balgoijen
28 augustus 1904 Sinds 1890 niet zo'n lage waterstand geweest. Gevaar voor botsingen 16 mei 1905 Dr. D. M. van Londen bevorderd tot doctor in de geneeskunde
25 mei 1905 Aantal inwoners in de gemeente Varik in 1904: 1179 15 juni 1905 J. de Geus benoemd tot hoofd van de polder in Heesselt
28 november 1905 Artikel over P. Kroon 9 april 1908 Grote brand in Heesselt
9 mei 1908 Brand in Heesselt 9 februari 1909 Clements uit Varik verdronken
3 februari 1910 Faillissement 9 april 1910 Te huur woonhuis
9 november 1910 Schokker bij Varik gestrand 11 januari 1911 Een herinnering aan de watersnood 50 jaar geleden
3 juni 1911 Benoeming van Van Woerkum van korte vreugde    
23 september 1911
Het Koninklijk paar langs Heesselt
14 oktober 1911
Meisje verdronken in Heesselt
21 december 1911 Hulptelephoonkantoor te Varik  15 juni 1912 Bijgeloof in Heesselt
 15 juni 1912 Vrijheidsberooving 7 augustus 1912 A. Ton uit Varik geslaagd voor hoefsmid
28 augustus 1912 Duitse sleepkast gezonken bij Varik 23 augustus 1912 Dubbele eierpruimen te Heesselt
6 september 1912 G. van de Berg uit Varik zoekt een bakkersknect 18 september 1912 Veldwachter A. van Mil krijgt eremedaille Oranje Nassau
1 oktober 1912 Tuinbouwproefvelden 30 oktober 1912 Over de gezonken sleepkraan bij Varik (zie 28-8-1912)
 2 november 1912 Mijmeringen over Ophemert  13 december 1912 G.J.W. uit Heesselt veroordeeld poging tot doodslag
21 augustus 1913 Woning van timmerman J. Frank afgebrand 17 oktober 1913 Advertentie van Winterfruit door Van Londen.
13 december1913 Sacramentsprocessie in Varik 29 december 1913 Huisgezin met kruiers gevraagd
17 maart 1914 Baldadigheid 25 maart 1914 Twee Varikse knapen gooien takkenbossen voor een auto.
1 april 1914 Autoversperring 1 april 1914 Een auto-ongeluk op de waaldijk te Varik door 2 knapen
1 mei 1914 Vier jongens en D. van D. voor de rechtbank 4 juni 1914 Faillissement van N. IsraŽl te Varik
24 februari 1915 Hoger beroep J. van Z. Steenfabriekarbeider. 7 mei 1915 S. IsraŽl geslaagd voor akte L.O.
27 juli 1915 Machtsmisbruik dagblad voor de arbeiderspartij 7 december 1915 Gevraagd R.K. meisje
8 januari 1916 Meisje gevraagd    
17 februari 1916 Bied zich aan 2e meisje 3 februari 1916 Bied zich aan RK meisje
6 maart 1916 Overlijdensadvertentie van de pastooor te Varik 2 augustus 1916 Gevraagd dienstmeisje
10 januari 1917 Gevraagd dienstbode 16 januari 1917 Gevraagd burgermeisje
1 maart 1918 Bied zich aan kamermeisje 28 september 1918 Brouwers benoemd tot burgemeester
26 november 1918 Overlijden M.E. Akkermans 2 december 1918 Dankzegging voor deelneming wed. Akkermans
23 juni 1919 Advertentie meikersen 25 augustus 1919 S. IsraŽl geslaagd voor de hoofdakte onderwijzer.
2 oktober 1919 S. IsraŽl wordt benoemd tot onderwijzer der 2e klasse in Ned. indiŽ 18 oktober 1919 Melkprijs voor Varik vastgesteld op 18 cent
3 november 1919 Overlijdensadvertentie H. Akkermans 9 december 1919 Dankzegging belangstelling  H. Akkermans
17 januari 1920 Hoog water te Heesselt 27 maart 1920 Waterleiding komt ook in Varik
22 september 1920 Arts gezocht 26 april 1921 Boot van Gijzen slaat om en dochter verdrinkt.
7 mei 1921 Lichaam van Willemijntje Gijzen dat op 25 april verdronk is gevonden 18 mei 1921  Vervolging ingesteld tegen Johannes van Londen
11 juni 1921 Advertentie Meikersen door fruithandel Van Londen 28 juli 1921 G. Tamson krijgt een getuigschrift als organist
4 oktober 1921 Overlijdensadvertentie B. Gelsing 9 november 1921 Dank voor deelneming overlijden B. Gelsing
10 december 1921 Dood door schuld G. van I. uit Varik 19 januari 1922 Burgemeester Brouwers van Varik in slip met auto en nat pak
28 april 1922 De gezonken boot van Johannes van Londen moet worden geruimd 24 juni 1922 Advertentie Meikersen van K. Willemsen Fruithandel Varik
31 mei 1923 Aankondiging kersenverkoop te Varik 7 mei 1923 Advertentie Meikersen van K. Willemsen
29 augustus 1923 Faillissement van K. Willemsen 10 augustus 1923 25 jarig priesterfeest van J. Brugman te Varik
10 mei 1924 Uiterwaarden bij Heesselt ondergelopen, steenfabriek gesloten 17 mei 1924 Geslaag voor examen Machinist J. Wernke te Varik
30 december 1924 J. Brugman benoemd tot pastoor te Varik 16 maart 1925 Ds. J. de Kat Angelino
28 juni 11925 Concours fokpaarden: Eervolle vermelding voor J. Noordam te Varik 11 juli 1925 De grote watersnoodramp van 1861 beschreven
29 mei1926 Een woesteling 26 november 1926 Dodelijk jachtongeval
11 juni 1927 Kersenverkoopingen 23 oktober 1927 Verdonken
18 augustus 1927 Troelstra in Varik 16 juni 1928 Advertentie Kersen te koop
5 oktober 1928 Ds. DŲnszelmann 4 februari 1929 Overlijden oud-burgemeester van Empel
12 maart 1929 Kruiend ijs 12 maart 1929 Ernstig ongeval
12 maart 1929 Vier personen meegesleurd en verdronken 13 maart 1929 Het drama te Varik
13 maart 1929 Foto: het drama te Varik 13 maart 1929 Deelneming van Hare majesteit de Koningin
14 maart 1929 Begrafenis van de slachtoffers 14 maart 1929 Het ongeval
17 maart 1929 Begrafenis slachtoffers kruiend ijs 17 maart 1929 Over de begrafenis van de slachtoffers
10 april 1929 De ijsramp te Varik 13 juli 1929 Boerderij van J. de Geus geheel afgebrand
9 mei 1930 Overleden: Baron van Randwijck 7 juni 1930 Processie
24 juli 1930 Goed afgelopen 3 augustus 1930 mej. Van K. overleden
26 november 1931 Geslaagd voor examen staatsinrichting J. Jonkers te Varik 15 december 1932 J. van de Geijn krijgt een eremedaille
18 april 1933 Medaille voor A. Weijenberg te Heesselt 2 januari 1934 Werkeloosheidsverzekering
8 juli 1934 'Varikse zwarte' op Haagse veiling 3 augustus 1934 A. Hebly geslaagd voor examen Frans
23 maart 1936  Twee boerderijen afgebrand 15 april 1936 De orde van Oranje Nassau voor G. van Driel
28 augustus 1936 C. Brouwers weer benoemd tot burgemeester 24 februari 1937  Kind Tamis verdronken in Varik
11 februari 1938 Schrijfwijze van de naam Heesselt wordt Heeselt 11 april 1939 Verborgen schat
13 februari 1940 De ijsdam te Heesselt is te sterk voor de ijsbrekers 25 april 1940 Felle brand in cafť, bakkerij, winkel en boerderij van Van de Berg te Varik
26 april 1940 Brand in Varik 20 juni 1940 Dankbetuiging van de familie Van Driel te Heesselt
21 oktober 1941 Textieldistributie in Heesselt ten gevolge van de oorlog 10-01-1942 In ondertrouw C. Visser en J.A. van de Berg te Varik
28-08-1942 Hendrik Aldus en Teuntje Aldus-De Jong 50 jaar getrouwd 07-11-1942 Getrouwd J. van de Koppel en M. van de Heuvel te Varik
21-11-1942 Distributie van zeep in Varik 24-02-1943 Overleden A. Hebly 48 jaar