Het oude wapen van                          Het nieuwe wapen van
Varik                                                         Neerijnen

   Foto's van vroeger via deze link van Facebook

         

of voor de mensen zonder facebook via deze link op mijnalbum.nl

 

Hier ook nog oude ansichtkaarten van Varik en Heesselt

 

 Zie ook foto's van onze buurdorpen

Opgravingen op de plaats van "het Huys te Varick".
 
337 Oude foto´s van Varik en Heesselt en hun inwoners. Kaart met vermoedelijke plaatsen van belangrijke oude gebouwen.
"Het Huis te Varik" nieuwe onderzoekingen door Marinus Smit.
 
Varik eind achttiende eeuw decor schokkende gebeurtenis. Varik laatste rustplaats van omstreden sekteleider.
Oude brieven en akten in de archieven over Varik en Heesselt.
 
Stukje uit de Tielsche Courant van februari 1899.    Stukje uit de Tielsche Courant van 1904.
Passage uit het boek "De Betuwe" van Dr. A.R. Hol uit 1957 
 
Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII. Pamflet van het onafhankelijkheidsfeest te Varik en Heesselt  op 12 september 1913
Afscheid van burgemeester Westerbeek van Eerten in in 1978 in Toevershof. 
 
Aanneembedrag voor de verbouwing van de Dikke Toren in 1991.  Rekeningen uit 1917 voor de N.H. Kerk in Varik door de smeden P.H. Bregt en H.G. Ton.
Stukje uit de Gelderlander van 8-1-1986 over het gevonden pistool van meester Hebly.  
 
Stukje uit de krant van 1890: overlijden van burgemeester Formijne.   Brief van de smid Ton om een smederij te beginnen in de Achterstraat in januari 1897.  
Stukje uit het 'Kerke-Boek van Varik beginnende met den Jare 1761'.
  
Leenbrief van twee uijterwaerden door Cornelis Draeck, Scholtus te Varik. Een verbond van Heessel, Est, Opijnen en Neerijnen, Hiern ende Thuijl met de stad Boemel, aangaande de Bautestijnse Sluijs Anno 1467.
Moord in Varik.
 
Stukje Latijnse tekst uit het doopboek van de r.-k. Kerk te Varik 1784, thans in het Rijksarchief te Arnhem. Varikse tuinbouw voor de Tweede Wereldoorlog.
Kwartierstaat van Petrus "Piet" Wakker (1882-1960) (door R.H.C. van Maanen).
 
Tekening uit de Atlas Van Stolk van de watergeuzen bij Opijnen. Tekening uit de Atlas Van Stolk over de overstroming van 1855.
Prent als gedenkteken aan de overstroming 1809 in Gelderland.
 
Provinciaal blad van Gelderland nr. 44 van 9 april 1884. Tekening uit de Atlas Van Stolk over het kruiend ijs bij Ochten.
Tekst uit topografisch boekje uit 1840 over de gemeente Varik.
 
Tekst uit topografisch boekje uit 1840 over de heerlijkheid Varik. Tekst uit topografisch handboekje over de heerlijkheid Heesselt.
De molen van Varik.
 
Muurresten in de dijk. De nieuwbouw van de openbare lagere school te Heesselt 1854-1857.
Een mandenmakerij in Varik rond de Eerste Wereldoorlog.
 
Arbeidersgezinnen in 1825 in Varik (door R.H.C. van Maanen). Landbouwbedrijven in Varik en hun eigenaars in 1825 (door R.H.C. van Maanen).
Een bevolkingsstaat van Heesselt uit 1826  (Door R.H.C. van Maanen).  
 
Het drama te Opijnen in 1929 (Door Cor van Heuckelum). www.oud-ophemert.nl  een website over Ophemert.
Website van Dreumel.
 
Website over Beneden Leeuwen. Website over Boven Leeuwen.
Het drama te Opijnen in 1929 De Doop-, Trouw- en Begraafregister (DTB) van de r.-k Kerk te Varik. ‘Sprookje’ over het ontstaan van de naam VARIK een opstelletje begin jaren '40 geschreven door Gerard van de Geijn.
Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten.
 
Archeologische waardevolle kern Heesselt (De Gelderlander 26-6-2008) Varik en Heerewaarden: twee geloofseilanden pal tegenover elkaar. (De Gelderlander 22-08-2008)
Brief van Mr. J.D. van Leeuwen aan de "Heer H. Vosch van Avesaet wonede op het Sloth tot Varick"  
 
M Clements mandenmaker in de jaren '50. Een aantal foto's   
 
Beroemde Variker tweehonderd jaar geleden geboren Jan Hendrik van Grootvelt, 1808 – 1855
Patricq Kroon    


Opgravingen van het "Huys te Varick"

Het kasteel in Varik lag vele eeuwen onder het weiland.
(De Gelderlander 5-4-2007).
Het "Huijs te Varick" nieuwe onderzoekingen door Marinus Smit.
Opgravingen bij het "Huijs te Varick".

Nog wat foto's van de opgravingen
11 april 200
7.

Weer nieuwe foto's van de opgravingen 13 april.

 

Foto's 16 april.

 


Opgraving 17 april.

Opgravingen
18 april
.

Opgravingen 23 april. De proefsleuven zijn bijna klaar.

Het Raap rapport over de opgravingen

 

Het Huis te Varick getekend door U.A. Hoogwerff aan het
eind van de 18e eeuw
 

 

Burgerslachtoffers in de de tweede wereldoorlog in Varik:

Mevr. A. van Berghem

Mevr. T. Gijsen

Mevr. A. van Koeverden

Dhr. G.C. Tamron

Dhr. P. Weijgertze

Burgerslachtoffers in de de tweede wereldoorlog in Heesselt:

Dhr. C. van Driel

Dhr. A. van Ingen

 

Varik en Heesselt door  F.A,J. Vermeulen

 

Een brief van Hendrikus Gijsbert Ton, smid te Varik, met het verzoek om een grofsmederij op te richten in de Achterstraat.
 
Verhalen: Ode aan de rivier
(Geschiedenis VPRO 28 september 2010)
 
 
De winter van 1956
 

Naar boven

Een kaart met de locaties van vroeger belangrijke gebouwen

Het 'Huijs te Varick' lag bij de Waalbandijk. In het begin van de 13e eeuw staat het Huis te Varik beschreven als "huys ende slot tot Vauderich, met hofstat ende bongert binnen sijnen cingel daerto behorende, ende den wind ende windmeulen to Vauderich. In de 17e eeuw wordt het "Het Slot Molenhuyse" genoemd. Rond 1750 is het vervallen.
De molenwerf met de molen aan de Waalbandijk heeft tot 1704 behoord aan het Huis te Varik. In de nacht van 16 op 17 juli 1865 is de houten wipmolen afgebrand. In 1867 is de huidige molen verder landinwaarts gebouwd.

Op de hoek van de Grotestraat en de Keizerstraat lag het huis Wyenrade "met voorgeborcht, graven ende cingel". Het is altijd door Van Varicks bewoond geweest. Zij lieten zich dan ook vaak "Van Varick tot Wyenrade" noemen. In 1647 wordt het vermeld als "adelick gedestrueert huys van de colonel Varick" Het was dus toen al vervallen. Op een oude kaart uit 1750 staat alleen nog de "ruïne van 't Huis Wyenrade". Later is daar Café herberg "De Zwaan" gebouwd.

Schuin tegenover de Wyenrade, op de hoek van de Walgstestraat en de Weiweg bevond zich "De Hondswinkel". Dit was ook een omgracht huis. Het is van latere datum dan de bovenstaande huizen. Het wordt voor het eerst vermeld in 1630 als "Jr van Dorthuys". Op een kaart van 1714 staat het nog als een imposant gebouw, maar in 1732 is het gesloopt en later vervangen door een landhuis. In 1791 staat in de "Vaderlandsche Geographie" van Bachiene dat de Heer van Varik Th. L. Doesburgh "aldaar des zomers vertoeft"

Aan de Keizerstraat, ongeveer tegenover de Kerkstraat , stond "Huize Boschstein" eveneens van latere datum. Op een kaart van 1714 wordt het vermeld en op een kaart van 1867 staat het ook nog vermeld. Hoe lang het nog daarna gestaan heeft is niet bekend.

Op oude kaarten is vaak ook nog "Het Slot Varick" of "Het Huys Varick" te zien op de kruising van de Achterstraat en de Paasweg. Of daar ook iets heeft gestaan denk ik niet.

Naar boven

Het Huis te Varik.
een speurtocht naar de oorspronkelijke ligging
.
(door Marinus Smit)
uit:
Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe

Naar boven


Varikse tuinbouw voor de tweede wereldoorlog
(door R. van Maanen)
uit:
Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe.

 

Naar boven


Moord in Varik.

Jan Udo is door moord of doodslag om het leven gekomen, in  zijn woning,toentertijd herberg,  in Varik met messteken. De dader die veroordeeld is was Jan Vermeulen (Jan den Tète) uit Varik hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf, waarvan hij 6 jaar heeft uitgezeten. Er ging in die tijd het gerucht dat de broer van Jan Vermeulen, Gert Vermeulen (Gert de Neus) de daad mede gepleegd had al dan niet met behulp van ene Wenneke uit Heeselt. Het motief zou zijn gegaan om verleende diensten of arbeid die niet of onvoldoende ingelost werden. De kinderen 3 en 4, die wees werden, zijn opgegroeid in het gezin van Martinus Udo (zie Generatie 5) Kind 5 groeide op bij familie.
Een foto van Gert Vermeulen alias "Gert de Neus" getekend door Patrick Kroon uit Varik

Het is terug te vinden op de volgende site:

http://www.xs4all.nl/~udowa/Udo%20Genealogie/Generatie_4.htm
 

Naar boven

Heinrich von Heessel (Heraut).

'Sinds kort heeft de Nederlande literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen er een nieuwe auteur bij: Hendrik van Heesselt. Lang stond hij bekend als “Heinrich von Heessel” en ging men ervan uit dat hij afkomstig was uit de Duitse landen. Nu kan bewezen worden dat hij afkomstig is uit het Gelderse Heesselt.
In de Stadsbibliotheek van Antwerpen is een vijftiende eeuws manuscript opgedoken met werk van zijn hand. Deze heeft een fascinerende inhoud en een bewijsvoering die leidt tot de juiste identificatie.
Hendrik van Heesselt was heraut van beroep en diende als zodanig twee Duitse keizers. Later in zijn carrière ging hij over in dienst van de Bourgondische hertogen. Zijn kennis van de Europese ridderschap was enorm. Hij had tevens een literair talent en beschikte over een ruime talenkennis (Latijn, Duits, Middelnederlands).'

Naar boven

Provinciaal blad van Gelderland nr 44 van 9 april 1884.

Hierin staat de telling van de bevolking van Gelderland per  gemeente.
Voor de gemeente Varik staat daarin vermeld:
Bevolking op 1-1-1883:
Man: 571 Vrouw: 528  Totaal:1099.
In de loop van 1883:
geboorte man: 13  geboorte vrouw: 15 
sterfte man: 13   sterfte vrouw: 9
Vestiging man: 41   vestiging vrouw: 44
Vertrek man: 17   vertrek vrouw: 25

Bevolking op 31 december 1883:
Man: 595   Vrouw: 553    totaal: 1148

 

Naar boven


stempel van het gemeentehuis (Mairie de Varik) uit de tijd van Napoleon.
Varik viel toen onder de provincie: Issel Supérieur.

Naar boven

 

Een tekening uit de Atlas van Stolk. De watergeuzen die de Waal opvaren langs Opijnen (?) richting Tiel.

Naar boven

De dijkbreuk te Dreumel.
Maart 1855.
Gezicht van een geheel overstroomde streek. In 't midden op de voorgrond een man in een boom; rechts een tweede met een lantaarntje op een dak; links een schuitje met geredden, dat naar een huisje heengeroeid wordt, waar een vrouw haar kind uit het dakraam omhoog houdt.

Tekening uit de Atlas van Stolk Rotterdam.

Naar boven

Overstroming in januari - februari 1809.
"Gedenkteken van de schrikkelijke overstrooming in Gelderland, voorgevallen in 1809
Koning Lodewijk staat met gevolg rechts op een dijkgedeelte, dat aan alle zijden met water omringd is, tegen hem over half gekleede mannen, vrouwen en kinderen. De koning doet aan de watersnoodlijders levensmiddelen, enzovoort uitdeelen, zooals blijkt uit de kazen, kruiken, flesschen, enz. die tusschen beiden groepen in liggen, terwijl van rechts nog meer aangebracht wordt. "

Naar boven

Op 29 jan. 1789 kruide het ijs tegen de dijk bij Ochten.

Naar boven

Het drama te Opijnen in 1929.  
Door Cor van Heuckelum
(Uit het blad: Historische Kring West-Betuwe)
Deze bijdrage gaat over de winter van 1929. In die winter verdronken in Opijnen vier mensen toen ze op een krib stonden om van dichtbij de naderende ijsbrekers goed te kunnen zien. De dramatische gebeurtenis werd verwerkt tot een lied, dat in gedrukte vorm de tand des tijds heeft doorstaan en onlangs aan het bestuur van de Kring werd aangeboden en nu weer tot leesstof dient voor dit artikel…

Naar boven

Een mandenmakerij in Varik rond de Eerste Wereldoorlog.
(Een artikel uit Mededelingen Historische Kring West-Betuwe)
 

Naar boven

Een stuk tekst over Varik en Heesselt uit 1840. Het kaartje hierbij is van 1867.
De tekst is niet  zo makkelijk te lezen, maar wel interessant.


VARIK, gem. in den Tielerwaard, prov. Gelderland, Beneden-district, arr. Tiel, kant. Geldermalsen; palende N. aan de gem. Op-Hemert, O.Z. en W. aan de Waal, N.W. aan Est en Op-IJnen.
Deze gem. bevat de heerl. Varik en Heesselt; telt 164 h.,bewoond door 180 huisgez., uitmakende eene bevolking van 930 inw., die meest in de landbouw en aardappelenteelt hun bestaan vinden. Ook is er een korenmolen.
De Herv., die  er ongeveer 680 in getal zijn, maken gedeeltelijk de gem. van Varik uit, en behooren gedeeltelijk tot de gem. Op-IJnen-en-Heesselt.
De R.K., van welke men er ruim 250 aantreft maken met die naburige gem. de stat. van Varik uit, welke tot het aartspr. van Utrecht behoort, en door eenen pastoor bediend wordt, en 280 Communikanten telt.
Men heeft in deze gem. twee scholen, als: ééne te Varik en ééne te Heesselt.
 

Een ander stukje tekst zegt het volgende:

VARIK, heerl. in den Tielerwaard, prov. Gelderland, Beneden-district, arr. Tiel, kant. Geldermalsen gem. Varik; palende N. aan de heerl. Op-Hemert, O. en Z. en W. aan de Waal, Z.W. aan de heerl. Heesselt.
Deze heerl. bevat den polder-van-Varik en daarin het dorp Varik, benevens eenige verstrooid liggende huizen. Men heeft er eene bevolkimg van 730 inw., die meest in den landbouw en aardappelteelt hun bestaan vinden.
De Herv., die  er ruim 560 in getal zijn, onder welke 160 Ledematen, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Zalt-Bommel, ring van Tiel, behoort. Vroeger maakte Varik met Op-Hemert eene combinatie uit, welke tot eersten Predikant heeft gehad Jacobus Bonnebal, die in het jaar 1612 herwaarts kwam, en in 1614 vertrok, om terug te komen wanneer de klassis zulks verlangde. Tijdens de dienst van Florentius van Leesten, hier beroepen in 1659, zijn deze gemeenten in 1660 gescheiden, blijvende Van Leesten te Op-Hemert, terwijl Varik eenen eigen Predikant bekwam in Henricus van Galen, die in 1662 naar Heerwaarden vertrok.
De R.K. , welke er wonen, behoren tot de stat. van Varik. Men heeft er in deze Heerl. ééne school.
Deze heerl. is lang door het geslacht Van Varik bezeten. Op het jaar 1276 wordt Alardus Judex de Valdericke als getuige te Bommel gemeld, en Iwanus van Vanderick, Ridder, bezat voor 1273 een huis te Tiel. Heer Steeske van Vanderick, Ridder, was in 1344 Heer van Varick, en zijn zoon Goossen, zich noemende Heer van het laag gerigt van Varick, nevens Goossen van Varick Alardszoon, sloten in 1357 een verdrag met het kapittel van St. Marie, over het onderhoud van de kerk van Varick. De zoon van een van beiden. Alard van Varick, Heer Goossenszoon, volgde hem op, en na hem was Mechteld van Varick, nevens haren zoon, Heer Steeskinus van Vanderich, Ridder met het dagelijksche gerigt en het veer van Varick beleend. Allen waren zij in 1405 overleden, toen Allard van Deyl en zijn zoon Otto, leenheren van Varich, dat  gerigt aan den Hertog opdroegen, die Herman van Mekeren daarmee beleende. Dit schijnt echter geen gevolg te hebben gehad, want Hendrik van Varick, Goossenszoon, en niet Heer Goossenszoon, dus geen broeder van den vorigen Allard, was Heer van Varick in het jaar 1395, en hij werd met de heerl., in het jaar 1407, door Heer Walraven van Wijhe verleid. Zijne eene dochter bragt Varick aan haren man, Heer Walraven van Haeften, Ridder, en het kwam naderhand bij erfenis aan geslagten van Aeswijn, van Dorth en van Stepradt.
Het dorp Varik of Varick, oudtijds ook Valdericke, Vanderich eb Vaderck gespeld, ligt 1 1/2 u. Z.W. van Tiel, 1 1/2 u. Z.Z.O van Geldermalsen, aan den Waaldijk. Er is aldaar een schuitenveer ovder de Waal op Heerewaarden.

De Hervormde kerk had vóór de Reformatie 110 gulden 20 cents aan inkomsten. Het is een langwerpig vierkant, klein gebouw, zonder orgel, doch met eenen dikken lagen, met rooden pannen gedekten toren. In het jaar 1831 is zij aanmerkelijk hersteld, waartoe uit het fondsvoor noodlijdende kerken 300 gulden verstrekt is. Naderhand echter door storm geteisterd zijnde, is zij, in het jaar 1839, andermaal hersteld, en daartoe destijds 150 gulden uit het gemelde fonds toegelegd.

De R. kerk heeft uiterlijk het aanzien van een gewoon boerenhuis. Vroeger stonden bij dit dorp de adell. huizen het Huis-te-Varik en Wijenrade, thans heeft men er nog de buitenplaatsen Boschstein en Hondswinkel.

Dit dorp heeft door den storm en watervloed van Januarij 1809 veel gelden. Een mensch, zijnde  een oud man, heeft daarbij het leven verloren, terwijl ook tien stuks vee verdronk, en voorts werden zeven en twintig huizen geheel en al vernield en zeven en vijftig andere beschadigd.

Naar boven

Het HUIS-TE-VARIK, voorm. adell. huis in den Tielerwaard, o. van Varik. Dit huis was onderscheiden van de heerlijkheid, en is door Aleyda van Varik aan haren man, Heer Gerbrand van Reest, Ridder, gebragt, hun zoon Johan en kleinzoon Gerbrand bezaten het; de laatste werd er in 1403 mee beleend. De geslachten Van Horst tot Nederhorst, en Van Zuylen tot Nijveld, hebben vervolgens het Huis bij erfenis verkregen. Het is reeds voorlang gesloopt.

De POLDER-VAN-VARIK, pold. in den Tielerwaard.

Het VARIKSE-EILAND, zandplaat in de Waal, tusschen Varik en Heerewaarden, lang 1600 en breed 300 ell.

HEESSELT, heerl. in den Tielerwaard, prov. Gelderland, Beneden-district,kw., distr. en  arr. Tiel, kant. Geldermalsen gem. Varik; palende N. aan  Op-Hemert, N.O. aan Varik,Z. O.,  Z. en Z. W. aan de Waal,  en W. aan Op-IJnen.
De Heerl. bestaat uit den polder van Heesselt, benevens een gedeelte van de Op-ijnensche- en Heesseltsche uiterwaarden, het bevat het d. Heeselt, benevens eenige verstrooid liggende huizen. Men telt er ruim 200 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw.
De Herv., die hier wonen behooren tot de gem. van Op-ijnen en Heesselt. De R.K., welke men er aantreft, behooren tot de stat. van Varik.
Men heeft er in deze heerl. ééne school.
Men vindt dat zekere edelman Balderich, die door onmatige schenkingen aan kerken en kloosters was verarmd geworden, van de kerk in Utrecht in 850, Hesola, dat is Heesselt, in praecariam ontving, en de kerkgift aldaar behoorde in 1250 aan het kapittel van St. Marie te Utrecht. Het was toen reeds eene bijzondere heerlijkheid, dewijl het kapittel van St. Marie, goederen in de gerigten van Heesselt gelegen, in 1266 voor Schepenen van Bommel verkocht, en daarbij was mede getuige, Johan, Rigter van Heesselt, broeder van Heer Gerhard van Rossem. Deze heerl. werd destijds door het geslacht van Van Rossem bezeten; want bij de verdeeling van de erfenis van dezen  Heer Gerhard van Rossem, Ridder, in 1291, ziet men, dat hem het gerigt van Heesselt  met het veerschap toebehoorde. Naderhand is zij in het geslacht van Opijnen overgegaan, dewijl Rudolf Cock van Opijnen, Heer van Heesselt, en de Kerkmeesters aldaar een verdrag met het kapittel van St. Marie, in 1388, over het onderhoud der kerk, maakten. Echter is Heesselt, sedert wederom aan het geslacht Van Rossem gekomen, en heeft dezelfde lotgevallen, als de heerlijkheid van Rossem ondergaan. Men treft ook aan, een geslacht Van Heesel dat een leeuw tot wapen voerde. Dirk van Heesel was Schepen van Bommel, in het jaar 1291. Hessewijn van Heesel verkocht, in 1341, eenig land bij Bommel, aan Reinald Graaf van Gelre. Lambert van Heessel  was in 1487 Gerigtsman van de Neder-Betuwe. Evenwel schijnt dit geslacht geene betrekkingen tot de heerlijkheid gehad te hebben.

Het dorp Heeselt, Heessel, Hessel of Hezel, ook wel Hasselt gespeld, en in oude brieven Hesola genoemd, ligt 2 u. Z.W. van Tiel, 2 u. Z.Z.O. van Geldermalsen, aan de Waal.

De kerk is een fraai  gebouw, met eenen tamelijk hoogen en van een spits voorzienen toren, doch zonder orgel.

Dit dorp heeft veel geleden door den watervloed van Januarij 1809. Het vloedwater nam er tot den 27 dier maand langzaam in hoogte toe; doch het verhief zich na dien tijd zo sterk, dat het op den 30 van dien maand, een en twintig duimen hooger stond dan in het jaar 1784. De meeste inwoners hadden echter hunne woning reeds verlaten en waren naar elders gevlugt, zoo dat er geene menschen zijn omgekomen, maar slechts twee schapen en één varken; terwijl de ligging van dit dorp de oorzaak was, dat er, in weerwil van den woedenden storm, niet dan weinige huizen, eene prooi der golven werden. Twee huizen zijn er slechts weggespoeld en elf beschadigd, doch eene aanzienlijke hoeveelheid hooi en garst werd door het water bedorven.

Naar boven

De molen van Varik.

Windkorenmolen "De Bol".
Het is een stellingmolen en ligt aan de Waalbandijk 4 in Varik.
Hij is een ronde stenen molen met een stelling van hout met drie stellingdeuren. Het wiekenkruis  bestaat uit ijzeren gelaste roeden. De vlucht is 21,50 meter

De molen is in 1867 gebouwd ter vervanging van een houten wipmolen, die daar op een werf aan de Waaldijk stond en in de nacht van 16 op 17 juli 1865 afbrandde. Deze molenwerf behoorde sedert de middeleeuwen tot 1740 bij het slot te Varik, dat aldaar binnendijks gelegen was (Gelders leen). Dit kasteeltje wordt in het Verpondingskohier van 1650 aangeduid als "Het slot Molenhuisje"!
Op een gevelsteen in de toog staat vermeld: H.v.H.  1867,
In de kap: H. Verhagen 1873 en op de baard: De Bol
De molen is in 1964 en in 1981 gerestaureerd en draait nog wel eens.
De huidige eigenaar is P.A.M. Hulsbosch.
Vorige eigenaren:

J.H. Verhagen 1867-1910  
J.M. Verhagen 1910-1950  
J.H. van Waarden 1950-1956  
H. Knobbout 1956-1961  
P. van Galen 1961-1963  
Prins Bernhardfonds 1963-1964  
S.C. Bouman-Kingma 1964-1976  

Naar boven

Foto's uit onze buurdorpen  

Opijnen:

01. Dijkgezicht
02.
03.
04.
05. Het gemeentehuis
06. Het gemeentehuis
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.De kerk in 1920
15.
16.
17.
18. De Stoepstraat
19. kersenverzending vanuit Opijnen
(Foto: collectie Jannie en Roeland de Geus)
20. achterkant van kersenverzending
(Foto: collectie Jannie en Roeland de Geus)
21. groeten uit Opijnen
(Foto: collectie Jannie en Roeland de Geus)
22. achterkant van groeten uit Opijnen
(Foto: collectie Jannie en Roeland de Geus)
23. De toestand bij de familie van Zand te Opijnen is bij hoog water niet gemakkelijk 21-1-1955
24. Opijnen

 

Est

01. Kerk en school
02. Wapen van Opijnen en Est
03. De kerk in 1978
04. Molen van C. van Bogerd ca 1900
05. Een slecht onderhouden boerderij bij de kerk van Est Aug 1955
06. Boerderij bij Est en Opijnen Mei 1954
07. Kleine boerderijtjes bij Est Aug 1955
08. Het dorpsplein van Est met de dorpspomp en de kerk Aug 1955
   

Ophemert:

Ophemert door F.A.J. Vermeulen

01. Molenstraat
02. Kerk in de vijftiger jaren
03. De Kerk
03a. De Kerk
03b. De Kerk
04. Gemeentehuis 1935
05. De Dreef 1914
06. De Dreef
07. De Dorpsstraat
08. Het Kasteel
09. De Kerk
10. Het kasteel
11. Goossen Jansenstraat
12. Het kasteel
13. De molen
14. De kerk
15. Groet ui Ophemert ca 1920
16. Kasteel ca 1915
17. Kerk in Ophemert
18. Gezicht op het dorp Ophemert door N. Wicart (1748-1815)
19. Molenstraat
20. Ophemert in Vogelvlucht
21. Ophemert Akkersestraat
22. de Kapelhof
   

 

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

www.varik.nl